Skip to main content

GMB: Panayam kay Prof. Carlos Tatel, kaugnay sa kahalagahan ng linguwahe sa kultura

September 3, 2014

Panayam kay Prof. Carlos Tatel, kaugnay sa kahalagahan ng linguwahe sa kultura [PTV – August 07, 2014]