Skip to main content

GMB: Panayam kay Prof. Carlos Tatel Jr. tungkol sa Undas

November 15, 2013

GMB: Panayam kay Prof. Carlos Tatel Jr, Dept. of Anthropology, UP, tungkol sa undas (Ulat nina JC Tejano at Carla Lizardo)