Skip to main content

Brief Profile


Túbong Nasugbu, Batangas si Kelvin. Nagtapos siya ng kanyang Batsilyer (2016) at Masterado (2019) sa Antropolohiya sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. Interes niyang saliksikin ang ugnayan ng tao at pisikal na kalikasan, mga unggoy at iba pang hayop na kasama ng tao, at Etnoprimatolohiya. Batid niya ang halaga ng wika sa pagsulong ng pambansang pag-unlad at kasarinlan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng konteksto sa mabisang paggamit nito.

Research Interest and Specialization


Biological Anthropology; Ethnoprimatology; Biocultural Approaches

Geographical Areas / Field Sites


Subic Bay; Batangas

Publications