Skip to main content

Gunita: Isang pagbabahagi ng AFS 2015

November 9, 2015

Gunita: Isang pagbabahagi ng AFS(Anthropology Field School) 2015

4-6 n.h., ika-13 ng Nobyembre, 2015 sa Anthropology Museum (PH 311)

Bubuksan din ang eksibit sa AS lobby sa ika-11 ng Nobyembre sa ganap na 11:30 ng umaga. Tatagal ang eksibit hanggang ika-12 ng Nobyembre, 2015.