Skip to main content

“Tanghal Ayta”? Representasyon ng IP sa Pang-turistang Pagtatanghal

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:
“Tanghal Ayta”?  
Representasyon ng IP sa Pang-turistang Pagtatanghal
Miyerkules, Ika-17 ng Pebrero, 2:30-5:00 ng hapon sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall
Mga tagapagsalita:
Dr. Mary Racelis
Comm. Bayani Sumaong (NCIP)
G. Roman King (Porac Aeta Ancestral Domain, Inc.)
Dean Evangeline Ortiz
Bb. Monica Santos