Kuwentuhan, Kamustahan (1)

Beyer Talk

Ika-14 ng Mayo, 2020 (Batangas, UP Diliman, Batanes)

Ang “Kuwentuhan, Kamustahan” ay isang impormal na usapan ng isang grupo na maaaring binubuo ng mga miyembro ng kaguruan, mga mag-aaral o mga inimbitahang panauhin ng Departamento ng Antropolohiya tungkol sa mga sarili nilang karanasan sa araw-araw na buhay o mga gawain habang naka-lockdown.

Sa unang episode, matutunghayan natin sina Madel Landicho, Monica Santos at Edwin Valientes, tatlong guro sa Departamento ng Antropolohiya, na naka lockdown sa Batangas, UP Diliman at Batanes.

Makikita at maririnig mula sa kanilang mga kuwento ang sitwasyon sa kanilang mga lokalidad at kung paano nito maaaring hinuhubog ang kanilang mga pananaw sa mga isyung may kinalaman sa pandemya at iba pang kaganapan sa kasalukuyan.

https://www.facebook.com/anthrodept/videos/270845137384344/?t=0

Sitemap


© Copyright 2022. Department of Anthropology. All Rights Reserved.

Contact Details

Tel. Nos.: 8981 8500 loc. 2114
Email:anthropology.updiliman@up.edu.ph

Location

Pavilion 1 Room 1317 (Admin Office) & 1322-24 (Faculty Room)
Quirino Avenue Corner Roces Street
University of the Philippines
Diliman, Quezon City 1101