Skip to main content

Kinship, Islam and Raiding in Maguindanao, c. 1760-1780

Ikinagagalak namin kayong anyayahan sa:

Kinship, Islam and Raiding in Maguindanao, c. 1760-1780

Ariel C. Lopez – Tagapagsalita

Department of History, UP Diliman

17 Aug 2017 (4-530 n.h.)

H. Otley Beyer Museum – 3/F Palma Hall, UP Diliman

(Bukas at libre para sa lahat)