Skip to main content

Ganito kami noon Ganern kayon ngayon

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:

Ganito Kami Noon,
Ganern Kayo Ngayon!

Miyerkules, Ika-31 ng Agosto, 2:30-5:00 ng hapon sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall (PH 311)

Mga tagapagsalita:
Prop. Felipe Jocano, Jr. (Dept. ng Antropolohiya)
Prop. Jem R. Javier (Dept. ng Linggwistiks)
Prop. Andoy Evangelista (Dept. ng Sosyolohiya)