Skip to main content

Alumni Homecoming 2014 (November 21)

October 21, 2014

Malugod kayong inaanyayahan ng 2014 Anthropology Alumni Reunion Organizing Team at ng Departamento ng Antropolohiya, UP Diliman sa isang PAGDIRIWANG UPANG GUNITAIN ANG IKA-100 TAONG ANIBERSARYO NG PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UNIBERSIDAD NG PILIPINAS. Ito ay gaganapin sa ika-21 ng Nobyembre, 2014, Biyernes, mula ala sais ng gabi(6:00 n.g.) sa UP Diliman Executive House *

Maaaring paki-anyaya ang inyong mga kaklase at naging kasamahan sa field school upang higit na maging masaya at makabuluhan ang ating pagdiriwang.

Makipag-ugnayan sa mga sumusunod kung kayo ay makakadalo:

LaRainne Sarmiento –  larrainecharm@yahoo.com

Carolyn Israel-Sobrichea – carolyn.sobritchea@gmail.com

Jaja Paulate – jajapll@gmail.com

Lerma de Lima-Yambot – lermadly@yahoo.com

*para sa programa at pagkain, may ambagan na P300 ang bawat dadalo

(Invitation to the Anthropology Alumni Homecoming on 21 November 2014. Take note: Alumni, in this particular case, refers to all those who were BA, MA, or PhD majors in Anthropology at UP Diliman, whether they have finished the degree or not.)