Epikong-Bayan ng Filipinas Conference

Written by admin on .

https://web.facebook.com/epikongbayan

Epikong-Bayan ng Filipinas: Tradisyon, Lipunan, Inobasyon
(Kumperensiya sa Epikong-Bayan)
30-31 Agosto 2018
National Museum of Fine Arts Auditorium, Lungsod ng Maynila, Filipinas

Ang Epikong-Bayan ng Filipinas: Tradisyon, Lipunan, Inobasyon, ay isang pambansang kumperensiya ng epikong-bayan sa Filipinas. Ang kumperensiya ay may pangunahing layuning mailahad ang kasaysayan at kabuluhan ng mga epikong-bayang Filipino at kaugnayan ng mga ito sa pagbuo ng pambansang kamalayan. Layunin din ng kumperensiya ang makalikha ng dalumat hinggil sa epikong-bayan gamit ang balangkas at/o modelong interdisiplinaryo.

Sa kabuoan ang mga tiyak na layunin ng kumperensiya ay ang mga sumusunod:

• upang maging lunan ng talastasan para sa mga iskolar, mag-aaral, guro, at mananaliksik ng mga panitikan, lalo na ang mga epikong-bayan;

• upang marinig ang mga pinakabagong pananaliksik hinggil sa mga epikong-bayan bilang isang lehitimong larangan; at

• upang makabuo ng network ng mga iskolar para sa posibleng kolaborasyon hinggil sa pag-aaral ng epikong-bayan.

Lead Researcher in Social Science

Written by Admin on .

LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES – MANILA, COLLEGE OF MEDICINE

 

JOB DESCRIPTION

Lead Researcher in Social Science

 

Project overview

The project will provide the knowledge needed to overcome health system barriers to optimal management of hypertension in Malaysia and the Philippines. This is important because it is a major cause of disability and premature death yet is easily detected and treated. Moreover, such knowledge can inform policies to improve management of all chronic diseases. Yet although evidence on its clinical management is universal, to overcome the health systems barriers, especially those faced by the poor, local knowledge is needed. This, in turn, requires local capacity in health systems research and knowledge transfer.